De leerlingenraad heeft een adviserende rol binnen onze school. De leerlingenraad is een afvaardiging van de groepen 5 t/m 8. Zij bespreken actuele zaken met de leerkrachten. Samen kijken zij naar wat het beste is voor de school.