logoAnneFrank groep 6

Leerkrachten en verdeling van de vakken:

Groep 6 krijgt les van twee leerkrachten. Op maandag en dinsdag geeft juf Karin les. Op woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Els voor de klas.

Juf Natasja geeft de volgende vakken: technisch lezen (Estafette), rekenen, taal, verkeer, muziek, tekenen, begrijpend lezen, natuur, handvaardigheid en gym (op dinsdag). Meester Lenard geeft technisch lezen, rekenen, spelling, begrijpend lezen, geschiedenis, aardrijkskunde, topografie en schrijven.

Groep 6 gymt op maandag en dinsdag. Op maandag krijgt de groep les van de vakleerkracht, juf Hanneke, op dinsdagmiddag verzorgt juf Natasja zelf de gymles. Kinderen hebben gymkleding en gymschoenen nodig om mee te kunnen doen.

Klassenmap:

Elke leerling beschikt over een map. De multomap dient voor het opbergen van huiswerkboekjes en aantekeningen voor toetsen. Het leerwerk kunt u ook terugvinden op de site bij “huiswerkkalender”.

Huiswerk:

In groep 6 krijgen de leerlingen huiswerk en moeten ze toetsen leren.

Het huiswerk bewaren de kinderen in hun map.

Daarnaast krijgen de leerlingen huiswerk voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, verkeer). Na elk hoofdstuk krijgen de leerlingen een toets die ze thuis moeten leren. Het huiswerk staat op het bord in de klas, (in hun agenda) en op de site.

De leerlingen krijgen een week van tevoren het huiswerk op. Ze moeten iedere dag het huiswerk leren. Een papa, mama, broer of zus kan dan vragen stellen om te kijken of ze de stof ook echt beheersen. Het is heel belangrijk dat er iedere dag geleerd wordt en niet pas de allerlaatste dag. De leerstof blijft dan veel beter hangen. In de toets worden er ook dingen gevraagd die wij de kinderen in de les vertellen of laten zien. Voor een goed cijfer moet je dus goed leren, maar ook goed opletten tijdens de les!

Daarnaast wordt er een gedeelte leerstof overstijgend naar kennis gevraagd.

Als ouder kunt u de kennis van uw kind vergroten door bijvoorbeeld:

•             In de auto, op de fiets of tijdens een wandeling verkeersborden te bespreken;

•             Onderweg naar familie de plaatsnamen te benoemen waar u langs komt;

•             Rekenspelletjes tijdens het eten te spelen;

•             Samen naar het Jeugdjournaal of Klokhuis te kijken;

•             Veel samen praten!

Klassenafspraken:

De kinderen moeten op maandag en dinsdag gymschoenen, een broekje en een T-shirt meenemen. Wanneer één van deze drie ontbreekt kunnen ze niet mee gymmen. De kinderen mogen voor na de gymles een extra flesje water meenemen.

De kinderen hebben 1x in de 16 weken klassendienst. Dit houdt in dat ze maximaal 15 minuten na schooltijd in de klas helpen met opruimen.

Wanneer de kinderen hun werk tijdens de les niet af hebben, moeten ze deze na schooltijd afmaken. Hiervoor hebben ze na schooltijd maximaal 15 minuten. Wanneer het dan nog niet klaar is, krijgen ze het mee naar huis. Dit moeten ze dan de volgende dag inleveren.

Als consequentie op het niet houden aan de gedragsverwachtingen, kan het zijn dat we met uw kind na schooltijd in gesprek gaan. Dit kan ook tot maximaal 15 minuten na schooltijd.

Klassenouders:

De klassenmoeder dit jaar is Madeleine (de moeder van Sven) en klassenvader is Peter (de vader van Cheyenne).