logoAnneFrank groep 4

In dit stukje willen we u enige informatie geven over de gang van zaken en vakken die vrijwel elke dag in groep 4 aan de orde komen. Zo hopen wij u een indruk te geven van wat uw zoon of dochter dit jaar allemaal gaat leren.

Voor de klas staat Meester Frank.

 

Afspraken schoolbreed (zie ook schoolgids)

- Wanneer de kinderen jarig zijn dan mogen ze ten alle tijden (gezonde) trakteren op school. De dag van trakteren wordt altijd in overleg met de leerkracht bepaald. Het is tenslotte niet leuk wanneer er meerdere kinderen op één dag trakteren. Iedereen verdient op deze dag namelijk alle aandacht. De kinderen trakteren in hun eigen groep. Verder kunnen ze er ook voor kiezen om in plaats van een traktatie voor de leerkracht een donatie te doen aan stichting KIKA.

- Als school hebben wij de dinsdag en donderdag uitgeroepen als fruitdagen. Dit houdt in dat de kinderen deze dagen fruit meenemen. Wanneer een kind toch een koekje meeneemt moet deze terug in de tas gestopt worden. Ze kunnen dan een stukje fruit van een ander kind krijgen.

- Moet uw kind een bezoekje brengen aan een arts of tandarts, probeer deze dan zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. U wilt tenslotte ook niet dat uw zoon of dochter belangrijke leerstof mist. Lukt het onverhoopt toch niet om een afspraak na schooltijd te maken, neem dan tijdig een briefje mee om dit aan de leerkracht te laten weten.

- Is uw kind ziek, meldt dit dan vóór half 9!

- Wanneer uw kind te laat in de klas is (na 8.30 uur) dan krijgt het een briefje mee naar huis waar u als ouder een handtekening op moet zetten en weer op school in moet leveren. Wanneer dit te vaak voor komt dan moeten wij de leerplichtambtenaar inlichten.

Klassenafspraken

- Bij binnenkomst zetten de kinderen hun eten en drinken van zowel de kleine pauze als ook de lunch op het aanrecht. Zo hoeven ze onder schooltijd niet naar de gang te lopen. Melk wordt later opgehaald en in de koelkast gezet. Het eten dat niet op is, gaat mee terug naar huis.

- Wanneer de kinderen het lokaal binnen komen melden ze zich aanwezig op het bord. Vervolgens zoeken ze hun estafette (technisch lezen) spullen op en gaan naar hun leesplaats.

- Wij gymmen om maandag en op dinsdag. De kinderen moeten deze dagen gymschoenen, een gymbroek en een gymshirt meenemen. Wanneer één van deze drie ontbreekt kunnen ze niet mee gymmen. De kinderen mogen voor na de gymles een flesje water meenemen.

- Wanneer de kinderen hun werk tijdens de les niet af hebben, moeten ze deze na schooltijd afmaken. Hiervoor hebben ze na schooltijd maximaal 15 minuten. Wanneer het dan nog niet klaar is, krijgen ze het mee naar huis. Dit moeten ze dan de volgend dag inleveren.

- Groep 4 krijgt normaal gesproken alleen huiswerk voor spelling en evt. lezen en rekenen. Ze krijgen een week voor het dictee het huiswerkblad mee naar huis om te leren. Op school zijn ze hier dan al 3 weken mee bezig. Ook de tafels van 1 t/m 5 en 10 krijgen ze mee naar huis om te leren.

Een aantal vakken

 • Lezen;Voortgezet technisch lezen vanaf groep 4

  • Methode Estafette

Als je kind eenmaal kan lezen, moet hij die vaardigheid verder ontwikkelen. Hoe beter je kind teksten leert doorgronden, des te gemakkelijker hij zich nieuwe informatie eigen zal maken.

Lezen gaat altijd door

Voortgezet technisch lezen gaat verder waar het leren lezen in groep 3 (aanvankelijk lezen) ophoudt. De leessnelheid neemt toe, woorden worden moeilijker, zinnen langer en ingewikkelder. De teksten bestaan niet langer alleen uit verzonnen verhaaltjes, maar er komen ook informatieve teksten bij.

Methode Estafette
Er wordt in deze methode gebruik gemaakt van allerlei verschillende teksten met onderwerpen en verhalen die dicht bij de leefwereld van je kind staan. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt met teksten uit kranten, tv-gidsen en tijdschriften. Zo ontdekt je kind het belang van lezen in de samenleving. Ook werken we met de methode Nieuwsbegrip.

 • Rekenen;Wat leren kinderen bij ... rekenen in groep 4?

  • Methode: Wereld in getallen

Rekenen is een verplicht vak op school.

Kinderen in groep 4 leren de telrij tot en met 1000 en rekenen tot en met 100. Aan bod komen optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, meten en meetkunde.

Getallen en bewerkingen

In groep 4 komen de getallen tot 100 en tot 1000 aan de orde. Bij het onderdeel getallen leren de kinderen getallen herkennen en plaatsen op de getallenlijn, leren ze tellen met sprongen, maar ze leren ook hoe een getal is opgebouwd en hoe getallen geschreven worden. Het onderdeel bewerkingen bestaat uit optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Voor alle onderdelen geldt dat de kinderen eerst leren rekenen in een betekenisvolle en herkenbare situatie. Voor optellen en aftrekken zijn het in het begin vaak sommen met mooie getallen; later krijgen de kinderen te maken met sommen waarbij ze bijvoorbeeld over het tiental gaan. Al snel leren de kinderen in het begin van groep 4 het keerteken en gaan aan de slag met de tafels. Er wordt naar gestreefd om de tafels 1 t/m 5 en de tafel van 10 helemaal onder de knie te hebben. Delen doen kinderen in groep 4 in herkenbare en betekenisvolle situaties als: Er zijn 4 kinderen. Zij willen 20 knikkers eerlijk verdelen. Hoeveel krijgt ieder?

 • Taal/ spelling;Wat leren kinderen bij ... taal in groep 4?

  • Methode: Taal in Beeld / Spelling in beeld

Taal is naast rekenen en lezen het belangrijkste vak op school. Iedere dag hebben de kinderen taallessen. Het vak taal houdt in dat kinderen leren hoe taal in elkaar steekt, dat ze nieuwe woorden leren, goede zinnen maken en dat ze weten hoe je de woorden schrijft. Ze verdiepen zich ook in spreken, luisteren en hoe je een verhaal schrijft.

Met de uitlegkaarten van Spelling in beeld oefenen de kinderen met spelling. Per uitlegkaart komt één spellingprobleem aan de orde dat op een heldere manier wordt uitgelegd.

Bij klankwoorden bepalen de klanken van de letters wat je weet over het woord, zoals "oo" of "ee.

Weetwoorden zijn woorden waar geen echte regel voor bestaat: je moet ze gewoon leren en weten.

Van regelwoorden weet je hoe je ze schrijft omdat je een regel toepast.

 • Woordenschat

Hoe meer woorden een kind kent, hoe beter het de taal begrijpt. Vanaf groep 4 wordt er in de methode Taal in beeld veel aandacht besteed aan woordenschat. Het gaat niet alleen om nieuwe woorden leren, maar ook om woorden kunnen gebruiken in verschillende situaties. Ook leren kinderen een woord te koppelen aan andere woorden, zodat het begrip ervan nog beter wordt. Bijvoorbeeld bij het woord ‘de laptop’ passen ook de woorden beeldscherm, toetsenbord, muis, e-mail, computerprogramma’s enzovoort. Door deze koppeling krijgt het woord laptop veel meer betekenis.

 

 • Schrijven;

  • Pennenstreken
  • Leren schrijven: hoe werkt dat?

Schrijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Je moet er een goede motoriek voor hebben, weten hoe je op de juiste wijze moet gaan zitten en hoe je het potlood moet vasthouden. Bovendien moet je in staat zijn om een letter te onthouden en die later na te maken op papier. Het aanleren van de 'kleine' schrijfletters vindt plaats in jaargroep 3, parallel met het leren lezen. In groep 4 komen de hoofdletters aan bo

 

Nog wat handige sites om te oefenen.

 • Op de website leesmevoor.nl worden digitale prentenboeken voorgelezen. De tekst staat daarbij ook in beeld. Uw kind kan meelezen met de voorleesstem en proberen het tempo bij te houden.

 • Leerkracht Kees Versteeg van basisschool De Regenboog in Gorichem ontwikkelde het computerspelletje WoordenTrainer om te oefenen met het lezen van woorden. In een schermpje verschijnen woorden van onder naar boven, die uw kind hardop moet lezen voordat ze weer uit beeld verdwijnen. WoordenTrainer kan worden ingesteld op 7 niveaus en drie tempo’s. U kunt het spel dus precies op maat maken voor uw kind, of het nu in groep 3 zit of in groep 8. Ga er zelf bijzitten, zodat u uw kind kunt verbeteren als het de woorden niet goed leest.

 • Op deze website (http://danielbilliau.classy.be/potatoes/avilezen/menu.htm) worden teksten behorend bij een bepaald Avi-niveau aangeboden, mét het tempo waarin de tekst gelezen moet worden. De te lezen tekst krijgt woord voor woord een andere kleur. Voor uw kind is het een sport om de kleur bij te kunnen houden. Let wel op dat het niet té snel gaat, anders ligt frustratie op de loer. Helaas werkt bij een aantal teksten de tempo-indicatie niet of niet goed.  (Avi 1 instructieniveau & avi 1 beheersingsniveau)