logoAnneFrank groep 3

Groep 3

Groep 3 is een bijzonder jaar op de basisschool. Na het leren lopen, praten en fietsen is “het leren lezen” toch wel heel bijzonder. Een mijlpaal! We hopen dat uw kind er heel veel plezier aan beleeft.

Even voorstellen

In groep 3 staan 2 juffen. Op maandag en dinsdag is Juf Mandy in de groep en op woensdag, donderdag en vrijdag juf Marieke.

Werken in groep 3

In groep 3 wordt er met methodes gewerkt voor de verschillende leergebieden. De belangrijkste methodes zetten we hier even op een rijtje:

  • Veilig Leren Lezen: Dit is een complete taalmethode waarin een belangrijk deel wordt gevormd door het leren lezen. Deze methode heeft ook veel aandacht voor de andere facetten van een goede taalontwikkeling zoals woordenschat, het correct schrijven van woorden en later het begrijpend lezen.
  • De Wereld in getallen: De rekenmethode.
  • Pennenstreken: De schrijfmethode die aansluit bij de methode Veilig Leren Lezen.

Veilig leren lezen

Het leren lezen speelt een belangrijke rol in groep 3. Daarom gaan we wat dieper in op de methode Veilig Leren Lezen. De methode is opgebouwd uit 12 kernen. Aan iedere kern wordt zo’n 3 tot 4 weken gewerkt. De eerste 6 kernen staan in het teken van het aanbieden van de letters (d.m.v. structureerwoorden) en het automatiseren daarvan. In de kernen 7 tot en met 12 worden er geen structureerwoorden meer aangeboden. Het lezen van nieuwe woorden en zinnetjes neemt dan een belangrijke plaats in en ook wordt er steeds meer aandacht besteed aan het begrijpend lezen. In de eerste 6 kernen worden de structureerwoorden aangeboden. De structureerwoorden komen aan het begin van iedere kern aan bod in een ankerverhaal. De thema’s die in de ankerverhalen worden aangeboden sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook erg aan.

Alle structureerwoorden komen, nadat ze zijn aangeboden, aan de wand te hangen d.m.v. een wandplaat.

                       

Op de wandplaten zien de kinderen het structureerwoord en daarnaast hebben ze ook nog de ondersteuning van de illustratie. De structureerwoorden zijn klankzuivere woorden (wat je ziet is wat je hoort). Met de structureerstroken halen we de structureerwoorden uit elkaar in afzonderlijke letters (klanken) Bijv. v-i-s, r-oo-s, m-aa-n, h-ui-s enz. We benoemen de letters als klanken en niet als alfabetletters, dus geen bee maar b, geen vee maar v. De letters aa, oo, uu, ee, ie, ei, eu, oe, ui, ou en au worden als één letter (klank) aangeboden. De letters die zijn aangeboden hangen aan de wand. Vanaf kern 1 zijn de kinderen al in staat om zelf nieuwe woorden te maken en te lezen met de tot dan toe geleerde letters. Dit noemen we de elementaire leeshandeling. De kinderen halen de woorden uit elkaar en verklanken de letters, daarna voegen ze de verklankingen samen en het woord wordt gelezen. Dit noemen we het hakken (eerst alle letters afzonderlijk verklanken) en plakken (de klanken samenvoegen). Dit hakken en plakken ondersteunen we met gebaren. Het klik-klakboekje wordt vaak gebruikt in dit stadium van het leesproces.

Met de woorden “aan” en “een” kunnen de kinderen ook al snel zinnetjes lezen. Vooral het inoefenen van de letters is in de eerste 6 kernen erg belangrijk. Er worden allerlei materialen gebruikt en oefeningen gedaan om de kinderen te leren dat een woord bestaat uit letters en dat iedere letter een andere klank heeft (de klank-tekenkoppeling). Met de letters kunnen nieuwe woorden worden gemaakt.

Lezen is belangrijk

Oefenen is belangrijk bij het leren lezen. Natuurlijk wordt er op school veel aandacht besteed aan het lezen. Kinderen lezen in de leesboekjes die bij de methode horen. Dit kan alleen, maar ook in tweetallen (duolezen). Verder zijn er in de klas veel boeken aanwezig die aansluiten bij het leesniveau van de kinderen, maar ook informatieboeken en prentenboeken.

Het is ook belangrijk dat u als ouder het lezen thuis stimuleert, liefst dagelijks. Denk aan de periode dat uw kind leerde lopen: steeds weer even proberen, met vallen en opstaan... Het leren lezen vraagt veel van de concentratie. Twee keer 10 minuten lezen is beter dan een half uur achter elkaar.

De schrijfmethode Pennenstreken

Pennenstreken sluit aan bij Veilig Leren Lezen. De kinderen leren de schrijfletters van de letters die op dat moment in de methode aan bod komen. Bij deze methode is gekozen voor het direct aanleren van de schrijfletters (en niet eerst de blokletters), zodat uw kind niet halverwege het jaar nog moet overschakelen. De schrijfletters worden eerst nog los van elkaar geschreven maar al wel met verbindingshaakjes. Het verbinden van de letters is dan later nog maar een kleine stap.

De wereld in getallen

Deze methode is een prettige methode voor het aanleren van de basis in groep 3.

De methode is opgebouwd volgens de beproefde dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Hiermee geeft u elk kind gegarandeerd een goede rekenbasis! De wereld in getallen bevat stof voor 36 lesweken. Bij een schooljaar van 40 weken heeft u dus een prettige marge van 4 weken. Elk leerjaar is opgedeeld in 8 blokken van 4 of 5 weken. Bij een blok van 5 weken zijn de eerste 4 weken voor de basisstof. In week 5 volgt de toets met daarna herhaling en verrijking.

In groep 3 staat getalbegrip centraal. Getallenlijnen, tellen in sprongen en het maken van sommen zorgen voor een goed getalbegrip.

 

Schooltelevisie

Dit schooljaar kijken wij met de kinderen naar de volgende programma’s:

  • In de kleine pauze kijken we regelmatig naar het Jeugdjournaal, waar het actuele nieuws besproken wordt.
  • Leesdas Lettervos Boekentas, een programma dat aansluit bij de methode Veilig Leren Lezen.
  • Af en toe wordt er ook naar Huisje Boompje Beestje gekeken, een programma waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen die betrekking hebben op de natuur en natuurverschijnselen.

Wij hopen samen met u en uw kind een fijn en leerzaam schooljaar te mogen beleven!

Met vriendelijke groet,

Juf Saskia en juf Marieke