logoAnneFrank groep 12b

 

Op maandag t/m woensdag geeft juf Dagmar les aan groep 1/2B. Op donderdag en vrijdag is juf Louise in de groep.

Informatie groep 1-2

Om het voor zowel de kinderen als voor de ouders overzichtelijk en duidelijk te houden hebben we voor onze groep wat aandachtspunten op papier gezet.

                                                                   

Afspraken schoolbreed (zie ook schoolgids)

- Wanneer de kinderen jarig zijn mogen ze ten alle tijden trakteren op school. De dag van trakteren wordt altijd in overleg met de leerkracht bepaald. Het is tenslotte niet leuk wanneer meerdere kinderen op één dag trakteren. Iedereen verdient op deze dag namelijk alle aandacht. De kinderen trakteren in hun eigen groep. Verder kunnen ze er ook voor kiezen om in plaats van een traktatie voor de leerkracht een donatie te doen aan stichting KIKA. Het zou fijn zijn als u zorgdraagt voor een gezonde traktatie.

- Als school hebben wij de dinsdag en donderdag uitgeroepen als fruitdagen. Dit houdt in dat de kinderen deze dagen geen koekje meenemen, maar fruit. Wanneer een kind toch een koekje meeneemt moet deze terug in de tas gestopt worden. Ze kunnen dan een stukje fruit van een ander kind krijgen.

- Moet uw kind een bezoek brengen aan een arts of tandarts, probeer deze dan zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. Lukt het onverhoopt toch niet om een afspraak na schooltijd te maken, neem dan tijdig een briefje mee om dit aan de leerkracht te laten weten.

- Is uw kind ziek, meldt dit dan voor half 9.

- Wanneer uw kind te laat in de klas is (na 8.30 uur) dan krijgt het een briefje mee naar huis waar u als ouder een handtekening op moet zetten. Dit ondertekende briefje dient de eerstvolgende schooldag weer bij de leerkracht ingeleverd te worden. Wanneer dit te vaak voorkomt moeten wij de leerplichtambtenaar inlichten.

Klassenafspraken:

  • Wij werken op school aan de hand van een continurooster. Dit houdt voor de kinderen in dat ze op school hun lunch opeten. De kinderen hebben een vaste plek aan tafel waar zij lunchen. Op school eten de kinderen minimaal 1 boterham.

  • Een keer in de twee weken krijgen de leerlingen een nieuwsbrief mee naar huis. In deze brief leest u nieuws uit de klassen en nieuws vanuit de school.

  • Wijze van vervanging bij ziekte:

De Anne Frankschool probeert lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Bij ziekte en/of onverwachte afwezigheid van een leerkracht treedt een noodplan in werking, dat uitgaat van de volgende stappen.

1. Er wordt een parttime leerkracht gevraagd om extra te werken.

2. Er wordt getracht een externe vervanger te vinden.

3. De leerlingen van de desbetreffende groep worden verdeeld over de andere groepen. De indeling hiervoor ligt klaar

4. De leerlingen worden naar huis gestuurd. Dit gebeurt slechts in uiterste nood na overleg met de algemeen directeur, die hiervan het bestuur in kennis stelt.

  • Wanneer er gegevens van u wijzigen, zoals uw telefoonnummer of adres, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind?

  • Iedere eerste woensdag na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Mocht u het thuis eerder ontdekken, laat u het ons dan weten? Dan kunnen we met elkaar snel maatregelen treffen om verdere verspreiding te voorkomen.

Afspraken Groep 1-2A en 1-2B

 

-          Een dag in een kleutergroep start ’s morgens met een kringactiviteit op het gebied van taal, rekenen, muziek, dans, drama of spel. U kunt hierbij denken aan het voorlezen van een prentenboek, het aanleren van een versje, een gesprekje over een onderwerp van het project, telactiviteiten of het aanleren van een liedje. Na de kring gaan we werken we met materialen uit de klas. We knutselen en tekenen, bouwen, spelen in de huishoek, maken een puzzel of werken met constructiemateriaal. We maken hierbij gebruik van het takenbord, waarop de kinderen met hun naamkaartje aan kunnen geven wat ze graag willen doen. Rond 10.00 uur eten en drinken we in de kring en luisteren we naar een verhaal of lezen zelf een boekje. Daarna gaan we naar buiten. Naast de materialen van school, mogen de kinderen ook gebruikmaken van hun eigen fiets.

Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen we in de klas. ’s Middags herhalen we dezelfde volgorde, maar met andere activiteiten

-          Naast bovengenoemde activiteiten hebben we ook een aantal vaste momenten in de week met de volgende activiteiten:

  • Op maandagmiddag gymmen we in de speelzaal. De kinderen gymmen in hun ondergoed en hebben hun gymschoenen aan die in hun tas aan de kapstok zitten. Houdt u zelf in de gaten als de voeten weer zijn gegroeid?

  • Elke morgen is er een spelinloop voor de ouders tot ongeveer 8.45 uur. U kunt dan samen met uw kind een spel dat klaarstaat kiezen om samen te doen.

  • Op maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur gaan de kinderen naar de taalklas. De kinderen krijgen klassen doorbroken, taal aangeboden op hun eigen niveau. Groep 2 is ingedeeld in een groep met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben (groep rood) en in een groep waarbij al een goede basis is en waar kinderen extra uitdaging nodig hebben (groep blauw). Groep 1 zit bij elkaar en bij hun staat het spelen in een taalrijke omgeving centraal (groep groen).

Nog een aantal weetjes:

-          In de kleutergroepen werken we rondom projecten die om de drie à vier weken wisselen.

-          Tijdens ieder project wordt structureel gewerkt aan het uitbreiden van de woordenschat. De aangeboden woordkaartjes worden op het whiteboard in de klas gehangen.

-          Tijdens ieder project maken de kinderen een werkje voor hun plakboek. Dit boek krijgen ze na hun kleuterperiode mee naar huis.

-          Op de thematafel in de klas kunt u zien welk thema centraal staat.

-          Regelmatig wordt er een klassenuitje of extra activiteit op school gekoppeld aan het thema.

-          De klassenouders helpen de leerkracht bij het organiseren van een uitje en andere extra activiteiten.

-          Groep 2 krijgt wekelijks een weektaak van ongeveer drie taakjes met als doel te groeien naar een zelfstandige werkhouding

-          Kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben worden buiten de klas in kleine groepjes ook begeleid door de tutorleerkracht.

-          Het spelen in de kleutergroepen staat centraal. Al spelend “leert” een kind erg veel en dat leggen wij vast en bespreken wij met u.

-          Vorderingen van uw kind worden vastgelegd in observatieformulieren. In tegenstelling tot andere jaren, worden de kinderen van groep 1 niet meer getoetst, maar geldt dit alleen nog voor de kinderen van groep 2.

-          Eind groep 1 krijgen de kleuters hun eerste rapport. Groep 2 krijgt twee keer per jaar een rapport, dat wij natuurlijk in een 10-minutengepsrek met u bespreken.

-          Naast de 10-minunten gesprekken spreken wij u graag tijdens het ouder vertelgesprek. Maar ook tussendoor bent u altijd welkom voor een gesprek. Hiervoor maken we dan graag een afspraak.

-          De kleuters gaan niet op schoolreis. Voor hen is er jaarlijks een kleuterfeest dat rondom de school wordt gevierd.

-          Regelmatig treft u een stagiaire aan op school die vanuit zijn of haar opleiding op een ROC of PABO bij ons op school stage loopt. Zij stellen zich in de nieuwsbrief aan u voor.

-          Een paar keer per schooljaar oefenen we met de kinderen een ontruiming.

-          De kinderen maken ook graag een cadeautje voor hun jarige papa of mama. Op de kalender op het prikbord in de gang kunt u aangeven wanneer u jarig bent.

-          Wilt u alstublieft het prikbord in de gang/ op de deur in de gaten houden? Dan bent u altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes!